Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 29, 2017 in Wiadmości ze świata |

Obowiązki rowerzysty na drodze

Obowiązki rowerzysty na drodze

Wyjeżdżając rowerem na drogę, osoba prowadząca ten pojazd staje się uczestnikiem ruchu drogowego. W związku z tym obowiązuje go, tak jak każdego innego uczestnika, Kodeks Ruchu Drogowego. Rowerzysta w ruchu drogowym posiada swoje prawa, ale także pewne obowiązki.

By rowerzysta mógł czuć się bezpiecznie na drodze, a także nie sprawiał zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego, powinien on stosować się do ogólnie przyjętych zasad. Główną zasadą jest miejsce korzystania z drogi przez rowerzystę. Najodpowiedniejszym miejscem dla niego są ścieżki i drogi rowerowe, niestety nie wszędzie są one odpowiednio wyznaczone. W przypadku ich braku rowerzysta zobowiązany jest do korzystania z jezdni, pamiętając o tym, aby zajmować prawy pas i jego krawędź. Ważną zasadą jest aby nie jeździć obok innego uczestnika ruchu drogowego.

Każdy każdy rowerzysta musi stosować się do znaków drogowych obowiązujących na jezdni, obowiązują go takie same prawa i zasady jak innych uczestników ruchu drogowego korzystającego z jezdni.

W Kodeksie ruchu drogowego określone są także zasady, kiedy to rowerzysta może korzystać z chodnika. Możliwe to jest wtedy, kiedy dorosły rowerzysta opiekuje się osobą kierującą rowerem, która to nie skończyła 10 roku życia. Z chodnika można korzystać także wtedy, kiedy warunki atmosferyczne stwarzają zagrożenie w kierowaniu rowerem na jezdni po której poruszają się samochody.